Tweet Açıkhava Reklamcılığı: Nisan 2020

3 Nisan 2020 Cuma

Türkiye 2019 Medya ve Reklam Tahmini Yatırımları Raporu


Reklamcılar Derneği
Reklamverenler Derneği (RVD)İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB TR)Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK)Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği (URYAD) ve Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA) adına bağımsız danışmanlık şirketi Deloitte Türkiye tarafından hazırlanan "Türkiye 2019 Medya ve Reklam Yatırımları Raporu" açıklandı. 


Bu seneki raporda; toplam medya ve reklam yatırımlarının bir önceki yıla göre %6,2 artış gösterdiği ve 11 milyon TL olarak gerçekleştiği belirtildi.
(Minik not: 2018 raporunda da toplam medya ve reklam yatırımlarının 11 Milyon TL olarak gerçekleştiği belirtilmişti, farkın değişen metodolojilerden kaynaklandığını düşünüyoruz)Medya ve reklam yatırımları dolar bazında düşüşünü yineledi. 2013 ve 2014'te 3.5M USD olarak gerçekleşen yatırımlar, 2015 ve 2016'da 3.2M USD olmuş, 2017'de de düşüşünü sürdürerek 3.1M USD olarak gerçekleşmişti. Kur krizinin yaşandığı 2018'de 2.2M USD olarak gerçekleşen medya ve reklam yatırımları 2019'da 1.9M USD olarak gerçekleşti. 


Arvak verilerine göre önceki yıla göre %2,5 oranında artarak 811 M TL'den 831 M TL'ye yükselen Açıkhava yatırımlarının toplamda payı %9,4 olarak görünüyor. Açıkhava, yerel seçimlere ve değişen mecra sahipliklerine rağmen payını artırdı.Dijital açıkhavaya yapılan yatırımlar bir önceki seneye göre %31 artarak 111M TL olarak gerçekleşti. Böylece, "dijital reklamlar" 2019 yılında açıkhava yatırımları içindeki payını %13'e yükseltmiş oldu.
Sektör bazında verilen rakamlara göre; "Gıda" sektörü toplam reklam yatırımlarında bu seneyi lider bitirdi. "Perakende" sektörü en çok reklam yatırımı yapan ikinci sektör olurken, "Kozmetik ve Kişisel Bakım" sektörü üçüncü oldu. 
Reklam yatırımları en çok büyüyen sektör ise "Ev Temizlik Ürünleri" oldu.
Geçtiğimiz senelerde listelerde olan turizm, finans ve inşaat sektörleri bu sene üst sıralarda yer alamadı. 


Merak edenler için Metodoloji ve Kapsamlar aşağıda
Kaynak: ARVAK Türkiye ve dünyada Açıkhava reklam yatırımları 2019 yılsonu raporu
RD